ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


Share:ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563


Share:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ และทีม ONE HOME พม.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรชาวพิจิตรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial