หน้าตัวอย่าง

ความรุนแรง65
banner mso3
256512_Banner eservice
709995
SUM_ITA_64
สารานุกรมเยาวชน
ProtectionChildApp
SocialWelfareBanner_WEB
79354347_170204344339377_3784659940681973760_o
481592
banner-covid-mso
001
Illustrator_unXFe9XEjg
slide1
slide3
slide2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ห้องสมุดมีชีวิต (e-Library)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

บริการ ประชาชน

กฎหมายกระทรวง พม.
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

– วีดีโอแนะนำ สนง.พมจ. กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

– บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สนง.พมจ.

– ผลการดำเนินงานของ สนง.พมจ.

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

129758
Total Visitors
30
Visitors Today
9
Live visitors
129758
Total Visitors

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ด้านหลัง
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทร : 056 611 130
E-mail : phichit@m-society.go.th

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial