การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2564

          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเพื่อสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

 

          จังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2564

 

รายละเอียด >>>คลิก<<<


Share:กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

             วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง นางอรนุช ชัยชาญ รักษาราชการแทน พมจ.พิจิตร พร้อมด้วยทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นำโดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นำพระสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต

 

                                                    เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นางอรนุช ชัยชาญ รักษาราชการแทน พมจ.พิจิตร พร้อมด้วยทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

 

                                                   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาสภาบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ ชั้นล่าง วัดท่าหลวง พระอารามหลวง นางอรนุช ชัยชาญ รักษาราชการแทน พมจ.พิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

                                                    เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ คลองทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นางอรนุช ชัยชาญ รักษาราชการแทน พมจ.พิจิตร พร้อมด้วย ทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

 

                                                    เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลาง จังหวัดพิจิตร นางอรนุช ชัยชาญ รักษาราชการแทน พมจ.พิจิตร นำทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

 

ภาพกิจกรรม

 


Share:สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำสัปดาห์

– 4 มกราคม 2564

– 7 ธันวาคม 2563

– 14 ธันวาคม 2563

– 21 ธันวาคม 2563

– 28 ธันวาคม 2563


Share:วันดินโลก

วันที่ 5 ธันวาคม …วันดินโลก…

องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “วันดินโลก” ซึ่งในปี 2563 ได้กำหนดหัวข้อจัดงานวันดินโลก คือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน”

..คลิก..


Share:วันอาสาสมัครสากล

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรอาสาสมัครในจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันอาสาสมัครสากล” 

 

                       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องเข้าที่ปีะชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครสากลตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากล และเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคมของทุกปี และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในระดับพื้นที่สู่ระดับชาติและสากล โดยเผยแพร่ภาพการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook Twitter หรือช่องทางอื่นๆ ขององค์กร

 


Share:สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำวัน

 • 31 ธันวาคม 2563
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 29 ธันวาคม 2563
 • 28 ธันวาคม 2563
 • 27 ธันวาคม 2563
 • 26 ธันวาคม 2563
 • 25 ธันวาคม 2563
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 23 ธันวาคม 2563
 • 22 ธันวาคม 2563
 • 21 ธันวาคม 2563
 • 20 ธันวาคม 2563
 • 19 ธันวาคม 2563
 • 18 ธันวาคม 2563
 • 17 ธันวาคม 2563
 • 16 ธันวาคม 2563
 • 15 ธันวาคม 2563
 • 14 ธันวาคม 2563
 • 13 ธันวาคม 2563
 • 12 ธันวาคม 2563
 • 11 ธันวาคม 2563
 • 10 ธันวาคม 2563
 • 9 ธันวาคม 2563
 • 8 ธันวาคม 2563
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 6 ธันวาคม 2563
 • 5 ธันวาคม 2563
 • 4 ธันวาคม 2563
 • 3 ธันวาคม 2563
 • 2 ธันวาคม 2563
 • 1 ธันวาคม 2563

Share:ทีม One Home พม.พิจิตร อบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสายด่วน 1300

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ทีม One Home พม.พิจิตร อบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสายด่วน 1300


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial