กิจกรรมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2564

วันที่ 17 มกราคม 2564 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีม one home พม.พิจิตร เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2564 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชหาร ตำรวจ ทหาร และพสกนิกรเข้าร่วมถวายราชสักการะ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

📌📌📌click


Share:พม.พิจิตร ร่วมรับฟัง “ การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ”

 

วันที่ 9 – 10  พ.ย. 63  นางอรนุช ชัยชาญ รักษาการแทน พมจ.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564″ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ

                นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแIละความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. ประจําปี 2564 ให้แก่คณะผู้บริหาร

 

>>>คลิก<<<


Share:การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพิจิตร

วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ทีม One Home พม.พิจิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพิจิตร และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม. การถ่ายโอนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร


Share:พม.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พมจ.พิจิตร มอบหมายให้นายผไท ชัยชาญผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธบริการประชาชนในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฏร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บริการประชาชน ทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกระทรวง พม. เช่น การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคม การรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้ง นำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้มอบให้สำหรับเด็กและผู้ร่วมงานในครั้งนี้


Share:พม.พิจิตร จัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


Share:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ และทีม ONE HOME พม.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรชาวพิจิตรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial