พม.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พมจ.พิจิตร มอบหมายให้นายผไท ชัยชาญผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธบริการประชาชนในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฏร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บริการประชาชน ทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกระทรวง พม. เช่น การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคม การรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้ง นำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้มอบให้สำหรับเด็กและผู้ร่วมงานในครั้งนี้


Share: