ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563


Share: