ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง นิติกร

Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในตำแหน่ง นิติกร

Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่ง นิติกร

Share:ประกาศจังหวัดพิจิตร
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่ง : นิติกร กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.


Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

 

รายละเอียดคลิก


Share:ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

 

รายละเอียด CLICK


Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัดพิจิตร
 

Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลลือกสรรสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัดพิจิตร

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial