ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


Share:ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563


Share:พม.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พมจ.พิจิตร มอบหมายให้นายผไท ชัยชาญผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธบริการประชาชนในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฏร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บริการประชาชน ทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกระทรวง พม. เช่น การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคม การรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้ง นำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้มอบให้สำหรับเด็กและผู้ร่วมงานในครั้งนี้


Share:พม.พิจิตร จัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


Share:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ และทีม ONE HOME พม.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรชาวพิจิตรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial