พม.พิจิตร ร่วมรับฟัง “ การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ”

 

วันที่ 9 – 10  พ.ย. 63  นางอรนุช ชัยชาญ รักษาการแทน พมจ.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564″ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ

                นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแIละความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. ประจําปี 2564 ให้แก่คณะผู้บริหาร

 

>>>คลิก<<<


Share: