ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

📌📌ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ขอแจ้งเลื่อนวันเวลาในการสอบสัมภาษณ์จากวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 📍📍เป็นวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร📍📍


Share: