ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม


Share: