พม.พิจิตร จัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


Share: