ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือปร ...
อ่านต่อ

วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ...
อ่านต่อ

กรมกิจการผู้สูงอายุขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

ข้อปฎิบัติดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID -19 กรมกิจการผู้สูงอายุขอส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้สูงอ ...
อ่านต่อ

เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิก ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial